Tietosuojaseloste Piketa Oy Taloushallinnon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste

Piketa Oy Taloushallinnon asiakasrekisteri

 

Päivitetty 24.5.2018

 

Johdanto

Piketa Oy (Jäljempänä "Me") käyttää tietoja palveluiden toimittamiseen asiakaspalveluun ja viranomaistoiminnan vaatimien tietojen säilyttämiseen.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja sähköpostitse, puhelimitse, ja internetsivujen lomakkeiden kautta. Henkilötiedot voivat sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostisoitteen, ja koneiden vika- ja mallitietoja.

Miten käytämme henkilötietoja

Käytämme tietoja ainoastaan asiakkaan tilaaman tuotteen tai palvelun toimittamiseen, laskuttamiseen, keskinäiseen kommunikointiin, asiakaspalvelun tehostamiseen ja taloushallintoon. Henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai kumppaniemme hallinnoimia.

Henkilötietojen Luovuttaminen

Huoltotöihin liittyville yhteistyökumppaneillemme luovutamme henkilötietoja keskinäisten tietoturvasopimustemme puitteissa ainoastaan siinä määrin kuin se on huoltotoimintamme vuoksi pakollista,  sekä ao. viranomaisille  viranomaistoiminnan niin vaatiessa.  Emme myy henkilötietoja kolmansille osapuolille emmekä käytä niitä mainontaan.

Henkilötietojen siirtäminen muihin EU maihin, EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja EU:ssa ja EU:n ulkopuolella oleville maahantuojayhteistyökumppaneillemme siinä määrin, kuin se huoltotyölaskutuksen kannalta on välttämätöntä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin se on tarpeen oikeudellisten asioiden ja tietojen todistettavuuden turvaamiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme ja velvollisuutemme tai asiakkaan oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun asiakas esim. pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot niiltä osin kun se on muista vahvemmista oikeudellisista syistä mahdollista. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ajan ennen kuin ne tuhotaan.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetusta noudattaen sekä henkilön oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Meillä henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joilla se on heidän työtehtäviensä vuoksi välttämätöntä. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen sisäisellä ohjeistuksella. Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä huomioiden keskinäiset sopimuksemme.

Asiakkaan tietosuojaoikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka ovat hallussamme kyseisestä asiakkaasta. Asiakkaalla on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa.

Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää huomioiden muut asiakastietojen säilyttämistä mahdollisesti koskevat vahvemmat lait.

Asiakkaalla on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakas voi pyytää korjaamaan, tuhoamaan tai muutoin käsittelemään palvelussa olevia henkilötietojaan.

Turvallisuus

Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, päivitämme tiedot muutoksesta palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

Myymälä

Kodinkonehuollot

Keskushuollot

Verkkokauppa